home-blur
98c128726924450e90042f983ff299a6
24/03/2020
EASE News

IT індустрія, як ліки для економіки

IT-сектор залишається одним з найбільш динамічних і розвинутих сегментів економіки України. За останні 5 років внесок IT в ВВП України збільшився з 0,6 до 4%. Експорт IT-послуг з України щороку зростає на 20-25%. Так, за прогнозами експертів доходи в IT-сфері в 2020 році складуть $4,5 млрд, частка IT в ВВП України виросте з 4 до 5%, а до 2025 року обсяг експорту IT-послуг буде оцінюватися в $8 млрд.
Важливість IT індустрії в умовах нового цифрового середовища важко переоцінити, адже четверта промислова революція зумовлює стрімке та повсемісне проникнення інформаційних технологій в усі сегменти сучасної економіки та сфери суспільного життя, що, відповідно, виступає однією з головних рушійних сил сучасних соціально-економічних трансформацій.
Нова парадигма тотальної цифровізації містить нові можливості для економіки й спроможна дати потужний поштовх для зростання бізнесу. Тож коротко поговоримо про вплив індустрії інформаційних технологій на економіку сучасної країни.

1. Застосування сучасних інструментів інформаційної індустрії в традиційних галузях економіки замість класичних інструментів ефективності. Так, надвисокої актуальності, особливо в умовах світової пандемії й масової зупинки традиційних виробництв набувають запровадження автоматизації й роботизації виробництва, дистанційного контролю й управління виробництвом, використання технологій штучного інтелекту.
2. Зростання продуктивності праці співробітників на основі цифровізації, глибокої аналітики даних і прогнозування, використання нових інтелектуальних інструментів і можливостей для навчання.
3. Нові технології призводять до виникнення нових ринків, нових трендів, нових можливостей і конкурентних переваг для підприємництва, що сприяє запровадженню нових бізнесів і трансформації існуючих, створенню нових робочих місць і, відповідно, надходженню додаткових податкових надходжень до бюджету.
4. Цифровізація може стати спасінням для України з огляду на наявні демографічні виклики у вітчизняній економіці, які пов’язані з падінням народжуваності, зростанням кількості населення похилого вику й масовою трудовою міграцією, що створює значний дефіцит на ринку праці.
5. Інформаційні технології є потужним інструментом інтелектуалізації суспільства за рахунок прискорення й полегшення процесів отримання, накопичення та поширення нових знань та інформації, зокрема, мова йде про створення нових можливостей для розвитку систем науки освіти, охорони здоров’я, що має безумовний вплив на економіку та її зростання.

І це далеко неповний перелік потенційних економічних вигод, які може отримати країна. Як бачимо, розвиток та розповсюдження інформаційних технологій сьогодні виступає домінуючим чинником соціально-економічної трансформації та підвищення сукупної економічної продуктивності сучасного суспільства.

Тримаємо руку на пульсі цифрової революції — разом у цифрове майбутнє :))

EASE ASSOCIATION BECAME THE MEDIA PARTNER OF THE DEGEN MEETUPS EVENT
Read more
PR Intensive Workshop
Read more
Владислав Савченко, засновник і президент Європейської асоціації програмної інженерії про очікування від проекту Diia City.
Read more